SİRKÜLER

2020-30 GEKAP Beyanname Dönemlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

Tarih      : 23.03.2020

Sayı      : 2020/30

 

 

Konu: GEKAP Beyanname Dönemlerinde Değişiklik Yapılmıştır.

 

Açıklamalar: 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile tüm mükellefler için GEKAP beyanname dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllarda üç aylık olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu düzenleme sonrasında GEKAP beyan dönemleri aşağıdaki gibi olacaktır:

· 2020 yılı için:

Birinci dönem  : Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

İkinci dönem     : Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

 

·   2021 yılından itibaren:

Birinci dönem  : Ocak-Şubat-Mart

İkinci dönem     : Nisan-Mayıs-Haziran

Üçüncü dönem : Temmuz-Ağustos-Eylül

Dördüncü dönem: Ekim-Kasım-Aralık

 

3 Sıra No’lu Tebliğin yayımından önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için beyanname vermiş olan mükellefler 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 4.8.2020 günü saat 23:59’a kadar (31.07.2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle) ödenebilecektir.

 

 

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

 

 

 

Sirkülerde bahsi geçen GEKAP Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.