SİRKÜLER

2020-26- (KOVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAMLA İLGİLİ ÖNLEMLER

Tarih   : 20.03.2020

Sayı      : 2020/26

 

 

Konu: Korona Virüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı” olarak adlandırılan paket Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı.

 

Açıklamalar: Ekonomik istikrar kalkanı paketiyle Kovid-19 salgınının etiklerini azaltmak amacıyla toplamda 100 milyar liralık bir kaynak seti devreye alınmış olup,  21 maddelik pakette yer alan vergi ve vergi benzeri önlemler ile sosyal güvenlik ve istihdamla ilgili önlemler aşağıda yer almaktadır.

 

1. Cumhurbaşkanı Tarafından Açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde Yer Alan Vergi Önlemleri

 

· Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV beyannamelerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi. (Konu hakkında GİB Duyurusu yayımlanmış olup, ayrıntılarına 2020/24 no’lu sirkülerimizde yer verilmiştir.)

· Konaklama vergisinin Kasım ayına kadar uygulanmaması.

· Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmesi.

· İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesi.

 

2. Cumhurbaşkanı Tarafından Açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde Yer Alan Sosyal Güvenlik ve İstihdam Önlemleri

 

· Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi. (Konu hakkında GİB Duyurusu yayımlanmış olup, ayrıntılarına 2020/24 no’lu sirkülerimizde yer verilmiştir.)

· Asgari ücret desteğine 2020 yılında da devam edilmesi.

· Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin etkinliğinin artırılması.

· Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kısaltılması ve hızlandırılması,

· İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla, 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılması.

· En düşük emekli maaşının 1000.-TL’den 1.500.-TL’ye yükseltilmesi.

· Emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödenmesi.

· Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılması.

· Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programının devreye alınması.

Açıklanan bu tedbirlerin uygulanması ile ilgili olarak  önümüzdeki süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere, diğer bakanlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yasal düzenlemelerin ve duyuruların yapılması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.

Vezin YMM/BD A.Ş.

 

Sirkülerde bahsi geçen Cumhurbaşkanlığı Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.