SİRKÜLER

2020-18 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLERDE UYGULANAN İLAVE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Vezin Sirküler 2020-18

KONU: Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Uzatılması Hakkında

Açıklamalar:

23 Şubat 2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kalkınmada öncelikli illerde uygulanan ilave sigorta primi teşvikinin süresi 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, bazı illerdeki özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulaması 31.12.2019 tarihinde sona ermişti.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ilave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşviki, 2013/4966 sayılı Karar’a ekli aşağıdaki listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

I. Sayılı Liste

II. Sayılı Liste

III.  Sayılı Liste

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Karaman

Niğde

Mardin

Kastamonu

Ordu

Muş

Kırıkkale

Osmaniye

Siirt

Kırşehir

Sinop

Şanlıurfa

Kütahya

Tokat

Şırnak

Malatya

Tunceli

Van

Nevşehir

Yozgat

Bozcaada-Gökçeada İlçeleri

Rize

 

 

Sivas

 

 

Trabzon

 

 

Uşak

 

 

 

Saygılarımızla.


Sirkülerde bahsi geçen Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.