SİRKÜLER

2020-14 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI’NIN ERTELENMESİ

Vezin Sirküler 2020-14

KONU: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI’NIN ERTELENMESİ

09 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete'de "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)" yayımlanmış olup, 01.01.2020 olarak belirlenmiş olan Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir.

Ek olarak; uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Bursa, Eskişehir ve Konya illeri için erteleme yapılmamıştır. Bu illerde uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç).


Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.