SİRKÜLER

2020-07 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Vezin Sirküler 2020-07

 

KONU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açıldığından yeni dönem için MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannameler uygulamadan kaldırılmıştır.

 

Ocak/2020 döneminden itibaren vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programının yeni versiyonunda yer alan aşağıdaki beyannameleri kullanmaları gerekmektedir:

 

· 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK

· 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2

· 281 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında merkezden tek beyanname veren bankalar için MUHGVKSGK

 

Söz Konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.