SİRKÜLER

2020-015- TÜRKİYE-ARJANTİN, TÜRKİYE-RUANDA VE TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİYİ ÖNLEME ANLAŞMALARINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL HAKKINDA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2020-15

 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 31 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.

 

31.01.2020 tarihli Resmî Gazetede;

·         7207 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”,

·         7208 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ve

·         7215 sayılı “8 Mayıs 1996 Tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

yayımlanmıştır.

Anlaşmaların ve Protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanunlar yayımlanmakla birlikte, Anlaşmalar ve Protokol  henüz yürürlüğe girmemiştir.

Türkiye-Arjantin ÇVÖ Anlaşması;

Anlaşma özet olarak aşağıdaki konuları içermektedir.

 • Anlaşma öncelikle iki ülkenin mukimlerine uygulanacak olup Anlaşma hükümleri uyarınca mukim olmayan kişiler bu anlaşmadan faydalanamayacaktır.
 • Anlaşma’nın işyerine ilişkin düzenlemelerine baktığımızda inşaat, yapım, kurma veya montaj projeleri ile bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri için işyeri oluşması için 6 aylık bir sürenin geçmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre 6 ay içerisinde başlayıp biten bir inşaat, yapım, kurma veya montaj projesi için kaynak ülke herhangi bir vergileme yapamayacaktır.
 • Anlaşma bir teşebbüsün çalışanları veya görevlendirdiği diğer personeller aracılığıyla kaynak ülkede ifa edilen ve süresi herhangi bir oniki aylık dönemde 6 ayı geçen danışmanlık dahil hizmet tedariklerini de işyeri tanımı içinde değerlendirmiştir.
 • Anlaşma gayrimenkul varlıkların vergileme hakkını gayrimenkulün bulunduğu ülkeye vermiştir.
 • Uluslararası gemi ve uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançlar ile iştirak hisselerinin 1 yıldan fazla elde tutulması halinde vergileme hakkını bu kazançları elde eden kişi/şirketlerin mukim olduğu ülkeye vermiştir.
 • Bununla birlikte kâr payları, faiz ve gayri maddi hak bedelleri için kaynak ülkeye sınırlı olarak vergileme hakkı verilmiştir. Buna göre, Arjantin veya Türkiye’ye bir kâr dağıtımı halinde dağıtımın yapıldığı ülke bu kâr payları üzerinden % 25 den fazla iştirak halinde % 10 diğer hallerde % 15 oranında vergileme yapılacaktır.
 • Şube kazancının merkeze aktarılmasında kaynak ülkede uygulanabilecek olan vergi oranı ise %10 olarak belirlenmiştir.
 • Faizler için kaynakta vergileme oranı % 12 olarak belirlenmiş olup bazı kurumlara da istisna tanınmıştır.
 • Royalti ödemeleri ise kaynak ülkede %3, %5 ve % 10 ile sınırlı bir şekilde ve yapılan gayrimaddi hak ödemesinin türüne göre farklılaştırılarak vergilenebilecektir.
 • Serbest meslek faaliyetleri kapsamında gerçek kişilerin elde ettiği gelirler ise “sabit yer” ve 183 gün kuralına göre kaynak ülkede vergilendirilebilecektir.
 • Her iki ülke de çifte vergilendirmenin önlenmesinde mahsup yöntemini seçmiştir.
 • Anlaşma ayrıca, ayırım yapılmaması, karşılıklı anlaşma usulü, bilgi değişimi ve menfaatlere hak kazanılması hükümlerini de içermektedir.
 • Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan Protokol hükümlerine de ayrıca dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Türkiye-Ruanda ÇVÖ Anlaşması;

Anlaşma özet olarak aşağıdaki konuları içermektedir.

 • Anlaşma öncelikle iki ülkenin mukimlerine uygulanacak olup Anlaşma hükümleri uyarınca mukim olmayan kişiler bu anlaşmadan faydalanamayacaktır.
 • Anlaşma’nın işyerine ilişkin düzenlemelerine baktığımızda inşaat, yapım, kurma veya montaj projeleri ile bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri için işyeri oluşması için 9 aylık bir sürenin geçmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre 9 ay içerisinde başlayıp biten bir inşaat, yapım, kurma veya montaj projesi için kaynak ülke herhangi bir vergileme yapamayacaktır.
 • Anlaşma bir teşebbüsün çalışanları veya görevlendirdiği diğer personeller aracılığıyla kaynak ülkede ifa edilen ve süresi herhangi bir oniki aylık dönemde 183 günü geçen danışmanlık dahil hizmet tedariklerini ve süresi en az 183 olmak şartıyla doğal kaynakların aranmasında kullanılan tesisat ve yapıları da işyeri tanımı içinde değerlendirmiştir.
 • Anlaşma gayrimenkul varlıkların vergileme hakkını gayrimenkulün bulunduğu ülkeye vermiştir.
 • Uluslararası gemi, karayolu veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançların vergileme hakkını bu kazançları elde eden kişi/şirketlerin mukim olduğu ülkeye vermiştir. Uluslararası trafikte uçakların, demiryolu/karayolu nakil vasıtalarının veya konteynerların kiralanmasından elde edilen kazançları da arızi olarak elde etmek şartıyla vergileme hakkı mukim ülkeye ait olacaktır. 
 • Bununla birlikte kâr payları, faiz ve gayri maddi hak bedelleri için kaynak ülkeye sınırlı olarak vergileme hakkı verilmiştir. Buna göre, Ruanda veya Türkiye’ye bir kâr dağıtımı halinde dağıtımın yapıldığı ülke bu kâr payları üzerinden % 10 vergileme yapılacaktır.
 • Şube kazancının merkeze aktarılmasında uygulanacak olan vergi oranı ise %10 olarak belirlenmiştir.
 • Faizler için kaynakta vergileme oranı % 10 olarak belirlenmiş olup bazı kurumlara da istisna tanınmıştır.
 • Royalti ödemeleri ise kaynak ülkede % 10 ile sınırlı bir şekilde vergilenebilecektir. Ayrıca teknik hizmet ücretleri üzerinden de kaynak ülkenin %10 vergileme hakkı olacağı kabul edilmiştir. Teknik hizmet ücreti de ödemeyi yapan kişinin çalışanı dışındaki herhangi bir kişiye teknik, yönetsel, mesleki veya danışma niteliğindeki herhangi bir hizmet karşılığında yapılan tüm ödemeleri kapsadığı anlaşmada belirtilmiştir.
 • Serbest meslek faaliyetleri kapsamında gerçek kişilerin elde ettiği gelirler ise “sabit yer” ve 150 gün kuralına göre kaynak ülkede vergilendirilebilecektir.
 • Her iki ülke de çifte vergilendirmenin önlenmesinde mahsup yöntemini seçmiştir.
 • Anlaşma ayrıca, ayırım yapılmaması, karşılıklı anlaşma usulü, bilgi değişimi ve tahsilatta yardımlaşma hükümlerini de içermektedir.
 •  

Türkiye-Özbekistan ÇVÖ Anlaşmasını Değiştiren Protokol;

 • Bahse konu Protokol ile 8 Mayıs 1996 tarihli Anlaşma’da yer alan “Kavranan Vergiler”, "Mukim”, “İşyeri”, “Gayrimaddi Hak Bedelleri” ile “Bilgi Değişimi” başlıklı maddeler tadil edilmiş ve akit devletlerin “vergilerin tahsilatı konusunda yardımlaşmalarına” yönelik yeni maddeler eklenerek güncelleştirilmiştir.