SİRKÜLER

2019-019- GECİKME ZAMMI ORANININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-019

Sirkülerimizin konusunu GECİKME ZAMMI ORANININ DEĞİŞTİRİLMESİ HUSUSU”  oluşturmaktadır.

2 Ekim 2019 tarih ve 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.