SİRKÜLER

2019-016- 7176 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-016

Sirkülerimizin konusunu 2019-01 -  7176 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  oluşturmaktadır.

7176 Sayılı "Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 12 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunla yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

1) 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçen Kişilere Verilen İdari Para Cezalarından Belirli Tarih Aralığı İçin Vazgeçilmesi (Madde 15)

1/1/2019 - 12/06/2019 tarih aralığında araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarının tahsilatından,
·         Varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği,
·         Aynı zamanda bu cezalar kapsamında ödenen/tahsil edilen para cezalarının, ilgililere maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilmesi,

düzenlendi.

2) Hurdaya Ayrılan Veya İhraç Edilen Araçlarda ÖTV İndirimi Tutarının Artırılması (Madde 19)

7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde;

16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisap edilmesi halinde, tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırı 10.000 Türk lirası olarak belirlenmişti.

Bu Kanunla, 10.000 TL'lik üst sınır 15.000 TL'ye yükseltildi.