SİRKÜLER

2019-013 Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması hk.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-013

Sirkülerimizin konusunu “Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hususu”  oluşturmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu 29/03/2019 tarih VUK-115 / 2019-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

 

Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri

aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Beyanname Türü

Beyanname verilme

zamanı

Ödeme zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)

Şubat Ayının son günü

Şubat Ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının son günü

Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının son günü

Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem

17 Şubat

17 Şubat

 

 

 

 
Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme

sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.