SİRKÜLER

2019-011- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-011

Sirkülerimizin konusunu “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ”  oluşturmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, 2018-019 sayılı sirkülerimizde detaylarına yer verdiğimiz, 4 Eylül 2018 tarih ve  30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmişti.

3 Mart 2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin uygulama süresini uzatan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ yayımlandı.  

Bu Tebliğ ile uygulama süresi 04.03.2019 tarihi itibariyle sona eren düzenlemenin süresi 6 ay uzatılmıştır. Buna göre, düzenleme 04.09.2019 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

Söz konusu tebliğe aşağıda yer verilmektedir.

3 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30703

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2018

30525