SİRKÜLER

2019-010- 24 No.lu Kdv Genel Tebliği hk.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-010

Sirkülerimizin konusunu “2019-010- 24 No.lu Kdv Genel Tebliği ”  oluşturmaktadır.

Konuya ilişkin detaylar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1- KDV İADE TALEPLERİ, OCAK/2019 VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE SONRASINDAKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN İSTİSNA İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANMALI,

2- KDV İADESİ, YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORU İLE TALEP EDİLMİŞ OLMALI,

3- STANDART İADE TALEP DİLEKÇESİ VERİLMİŞ OLMASI,

4- EN AZ 24 DÖNEM KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLMİŞ OLMASI,

5- DAHA ÖNCE EN AZ 3 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN İADE TALEBİNİN SONUÇLANMIŞ OLMASI,

6- İADE TALEBİ, 5.000.-TL  SINIRINI AŞMIŞ OLMALI,

7- KENDİSİ, ORTAKLARI, ORTAKLIKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN;

a- Özel Esaslara Tabi Olmaması

b- Hazine Ve Maliye Bakanlığının İlgili Birimlerince Yapılan Değerlendirme Ve Analizler Sonucunda Bireysel Olarak Veya Organize Bir Şekilde Sahte Belge Düzenleme Tespiti Nedeniyle İncelemeye Sevk Edilmemiş Olması,

c- Hazine Ve Maliye Bakanlığının İlgili Birimlerince İade Taleplerinin Riskli İade Kapsamında İncelemeye Sevk Edilmemiş Olması,

d- Tebliğde Belirtilen Diğer Nedenlerle İade Taleplerinin İncelemeye Sevk Edilmemiş Olması,

8- İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN ARANAN BELGELERİN TAMAMININ İBRAZ EDİLMELİ,

Kaydıyla,

1- Nakden iade taleplerine yönelik olarak KDVİRA Sistemi tarafından sorgulama yapılacak.

2- Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talep edilen tutarın, olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde iade talebinde bulunan kurum/şahıslara iade edilir.

İade İşlemlerindeki, 10 gün hesaplanmasında;

1-     “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu” sistem üzerinden üretilmeden 10 günlük iş günü hesabına ilişkin süre başlamayacak.

2-     İş günü hesaplanırken, tatil günleri(resmi ve dini tatil günleri) dikkate alınmayacaktır. Resmi çalışma günleri sayılarak 10 gün hesaplanacak. 

HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi) ve İTUS (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi) sahibi mükelleflerin de bu uygulamadan yararlanması mümkün ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU (artırımlı teminat uygulaması) ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. 

 

HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.