SİRKÜLER

2019-009- 01.02.2019 – 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılarda SGK Primi ve Ücret Desteği

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2019-009

Sirkülerimizin konusunu “01/02/2019 – 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılarda SGK Primi ve Ücret Desteği”  oluşturmaktadır.

7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 19’uncu maddesine son fıkrasından sonra eklenen fıkra ile;

 

01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işverenler tarafından;

 
Ø  2018/Ocak-Aralık aylarına ilişkin “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” ya da “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile 4/(a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların,
Ø  İş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 AYLIK SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMEKSİZİN çalıştırılmaları halinde,

 

bu madde de belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil 3 aylık sure için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (en fazla 30 gün x 67,36 = 2.020,80 TL) işverene destek olarak İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

 

İşverene sağlanan ücret desteği işverenin SGK borçlarına mahsup edilecek,

İşverenin SGK borcunun bulunmaması halinde, ileride doğacak borçlarına mahsup edilecek ancak işverene ödenmeyecek.