SİRKÜLER

2018 - 019 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Karar Hakkında

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2018-019

Sirkülerimizin konusunu “ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Karar  oluşturmaktadır.

KAPSAM VE İÇERİK

13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı gün yürülüğe giren  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Karar ile;

32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararı 4 üncü maddesine aşağıdaki bent ve Geçici Madde 8 eklenmiştir;

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

  “ Geçici Madde 8: Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürülüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Kararda belirtilen Türkiye'de yerleşik kişiler; yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

Karara göre; Türkiye'de yerleşik kişilerin Kararın yayınlandığı 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, yürürlükteki döviz cinsinden olan menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedellerini, Türk parası olarak yeniden belirlemeleri, bu kapsamda yeni düzenlenecek  sözleşme bedellerini Türk parası olarak anlaşmaları  gerekmektedir.

Kararda yürürlükteki döviz cinsinden sözleşme bedellerinin Türk parası olarak yeniden belirlenmesinde hangi kur alınması gerektiği belirtilmemiş olup, tarafların anlaşacakları kur alınabilecektir.