SİRKÜLER

2018 - 009 - 2018-11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hk.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vezin Sirküler 2018-009

Sirkülerimizin konusunu “2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  oluşturmaktadır.

2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 09 Mayıs 2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararıyla; 2017/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mal ve Hizmetler Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (I) sayılı listesine ekleme yapılmasına ilişkin düzenleme gerçekleştirilmektedir.

1-)  ( I ) Sayılı Listeye Ekleme Yapılan İşlem ( BKK Mad.1)

2017/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mal ve Hizmetler Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (I) sayılı listesine aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“20-İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan, 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ( e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler,”

 

Yürürlük Tarihi: 09 Mayıs 2018-Yayım Tarihi

 

17 Mayıs 2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazete'de, benzin, motorin ve LPG gibi mallara uygulanacak ÖTV tutarlarının belirlenmesine ilişkin 2018/11818 Sayılı “Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” yayımlanmıştır. BKK ile; akaryakıt fiyatlarında, döviz kurları veya uluslararası petrol fiyatlarından kaynaklanan artışları dengelemek için ÖTV'de indirim yapılması sağlanmaktadır.

Açıklamalar

Söz konusu Karar'a göre, ekli listedeki akaryakıt ürünlerinde;
Ø Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda , söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarında gerçekleşen artış miktarında bir düşüş/azaltma uygulanmak suretiyle,
Ø Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları 17/05/2018 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde,

uygulanacaktır.

Akaryakıt ürünlerinin ithal yoluyla temin edilmesi durumunda da ÖTV tutarı, yukarıda yer alan açıklamada belirtilen değişim tutarları esas alınacaktır.

17 Mayıs 2018 itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların ÖTV tutarlarında, EPDK tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınacaktır.

Yürürlük Tarihi: 17 Mayıs 2018-Yayım Tarihi

EK Liste-

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

Diğerleri

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin  

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

 Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) 

Diğerleri

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan