Uluslararası Vergi Hizmetleri

Uluslararası Vergi Hizmetleri

Küreselleşen dünyada, firmaların kendi ülke sınırları dışında da faaliyet göstermeleri olağan bir hale gelmiştir. Her ülkede ise farklı vergi türleri, vergi oranları, vergi kuralları ve yöntemlerine rastlanabilmesinden dolayı, özellikli durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda, firmaların kendi ülke mevzuatlarının yanı sıra, faaliyette bulunacakları ülke mevzuatı hakkında da bilgi edinmeleri, Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İkili Anlaşmalar kapsamında uygulamaları bilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda firmaların vergilendirme rejimleri, vergi riskleri, vergisel teşviklerin tespiti gibi mali konular büyük önemi haizdir.

Vezin olarak, Maliye Bakanlığı’nda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar bölümlerinde Üst Düzey yönetici olarak görev yapmış kurucu ortağı olan firmamızın, sahip olduğu deneyim ve tecrübe, özellikle ülkemize yatırım yapmak isteyen  yabancı müşterilerimize ciddi katkı sağlamakta ve yol gösterici olmaktadır.

Gerek telekonferanslar, gerekse de bizzat toplantılara iştirak edilerek müşterilerimize ihtiyaç duydukları konularda nitelikli ve doyurucu çözüm önerileri sunulmaktadır.

Vezin olarak, Ülkemiz ekonomisine ciddi oranda değer katan yabancı firmaları portföyümüzde bulundurmamız ve bu firmalara gerek tam tasdik, gerekse de danışmanlık hizmeti vermemiz dolayısıyla uluslararası vergileme hizmetleri başlıca uzmanlık alanlarımızdan birisi haline gelmiştir.