Danışmanlık

Değişen günümüz koşullarında, uluslararası entegrasyon mali konularda da etkisini göstermektedir. Bu değişim sürecini deneyimli ekibimizce takip edip, firmaların ileride yaptırımlarla karşılaşmasını önlemek bizim için son derece önemlidir.

Sektörel bazda uzmanlaşan ekibimiz, müşterilerimize tüm bilgi, tecrübe ve donanımı ile vergi incelemeleri ve uyuşmazlıkları sürecinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda yol gösterici olmakta ve en güncel bilgiyi doğru ve hızlı biçimde sunarak ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Vergi incelemelerinde danışmanlık, destek ve sürecin yönetilmesi, özelge başvurularına ilişkin görüş talep edilmesi ve teknik destek sağlanması, Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme ve Uzlaşma Komisyonları nezdinde uzlaşma görüşmelerine katılım ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında Karşılıklı Anlaşma Usulüne ilişkin danışmanlık hizmetleri bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerimizdendir.

Vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluyla çözümü ise hassasiyetle yönetilmesi gereken süreçlerden olup, Vezin olarak profesyonel yaklaşımımızla bu süreçleri müşterilerimizle birlikte en uygun şartları sağlayacak şekilde yönetiyoruz. Bu kapsamda, gerçekleştirdiğimiz sürekli denetimler sayesinde tespit edilen riskleri minimuma indiriyor ve tartışmalı hukuksal konulara en uygun çözümleri üreterek müşterilerimize destek oluyoruz.

Güncel yargı kararlarını da takip eden ekibimiz, İdare ve Yargı organları arasındaki görüş ayrılıklarının da farkında olarak, kurumsal müşteri uygulamalarının mevzuata uygunluğunda etkin ve güvenilir sonuçlar sunarak yaşanabilecek pürüzleri oluşmadan engellemekte ve verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası mali mevzuata hakim, mevzuattaki değişiklikleri sürekli takip eden, Maliye Bakanlığı ve özel sektörde edindikleri tecrübe ve bilgi birikimleriyle Yeminli Mali Müşavirlerimiz tarafından vergisel konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Vezin olarak sadece müşterilerimizden gelen talep üzerine değil, müşterilerimizin yararına olabilecek her türlü bilgi, edinildiği anda paylaşılmaktadır. Ayrıca, yapılan sektörel değerlendirmelerde, SWOT analizi yapılarak sektörün güçlü ve zayıf yönleri belirlenmekte ve her şirkete özgü durumlar da dikkate alınarak, ticari ve mali önerilerde bulunulmaktadır.
Firmalar yeni değerler yaratabilmek ve stratejik önceliklere ulaşabilmek için birleşme, devir, bölünme ve nevi değişikliği işlemlerini etkin bir araç olarak kullana gelmiştir. Söz konusu işlemlerin vergisel durumu vergi mevzuatında yer alırken, hukuki konumuna Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerde yer verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu işlemler değerlendirilirken, her iki Kanun hükümlerinin de doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması büyük önem arz etmektedir.

Vezin olarak, firmaların uygulayacağı yöntemin belirlenmesi, devre yada bölünmeye konu bilançoların tespiti, ilgili değerlemelerin yapılması, devir ve bölünme öncesi ve sonrası muhasebe kayıtlarının yapılması, tescil işlemleri ve gerekli raporların hazırlanmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Birleşme, devir, tam ve kısmi bölünme, hisse değişimi, nevi değişikliği konularında çok sayıda projeyi tamamladığımızı belirtmek isteriz.
Şirketler hedeflerini gerçekleştirmek için sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç duyulan sermayeyi karşılamanın en önemli araçlarından birisi de halka arzdır. Ancak bu süreç, sermaye piyasası mevzuatına da hakimiyet gerektirmekte olup, sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Şirketlerin değeri göz önünde bulundurularak bütçesi, iş planı, stratejik hedefleri titizlikle ele alınmalıdır. 

Bu bağlamda Vezin olarak, alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmek, halka açılma stratejilerinin tespit edilmesi, halka arza ilişkin hukuki ve mali düzenlemelerin yapılması, arz sonrası şirketlere mevzuat danışmanlığı verilmesi hususlarında deneyimli kadromuzla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.
içerik hazırlanmaktadır.