SİRKÜLER

Vezin Sirküler 2017 - 033 - Konut Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranları’na İlişkin Açıklamalar

Vezin Sirküler 2017-033

Sirkülerimizin konusunu “Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranları’na İlişkin Açıklamalar  oluşturmaktadır.

 

Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranları

1-) Net kullanım alanı 150 m2 üstü olan konut teslimlerinde KDV oranı % 18 olarak uygulanır.

2-) Büyükşehir dışındaki illerde; inşaat sınıfı ne olursa olsun 150 m2’ye kadar olan konutlarda KDV oranı % 1 olarak uygulanır.

3-) Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden önce alınan konutların tesliminde 150 m2’nin altındakiler için KDV oranı % 1 olarak uygulanır.

4-) Büyükşehir Belediyelerindeki lüks veya Birinci Sınıf İnşaatların Net alanı 150 m2’ye kadar olan KONUTLARIN Tesliminde Yapı ruhsatları;

                    a- 2012/4116 sayılı BKK ile 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konutların tesliminde; binanın üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. Maddesine istinaden Tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

-          500.-TL’den az olan konutların tesliminde KDV oranı % 1,

-          500 .-TL ile 1.000.-TL (1.000.-TL hariç) arasında olan konutların tesliminde KDV oranı % 8,

-          1.000.-TL ve üzerinde olan konutların tesliminde KDV oranı % 18 olarak uygulanır.

                    b- 2017/9759 sayılı BKK ile 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde binanın üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. Maddesine istinaden Tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

-          1.000.-TL’den az olan konutların tesliminde KDV oranı %1,

-          1.000.-Türk Lirası ile 2.000.- Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde KDV oranı, % 8,

-          2.000.- Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde KDV oranı % 18 olarak uygulanır.

5-) Büyükşehirlerde 150 m2’ye kadar olan konutların inşaat kalitesi Lüks veya Birinci Sınıf OLMAYANLAR için KDV oranı % 1 olarak uygulanır.

6-) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel dönüşüm Kanunu) kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde arsa birim m² vergi değerlerine ve büyükşehirde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın herhangi bir işlem yapılmadan satılacak veya yıkılması sonrasında, arsa sahipleri ile müteahhit arasında yapılmış inşaat sözleşmeleri uyarınca inşa edilecek net alanı 150 m² ye kadar olan konutların tesliminde KDV oranı % 1 olarak uygulanır.

7-) 12 Seri No'lu KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara 01.04.2017 tarihinden itibaren yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde ise KDV istisnası uygulanır.

8-) Gayrimenkulün kullanım şekline göre teslimleri alakalı İVDB Rehberinde; tapu kaydında konut olmasına rağmen işyeri olarak kullanılan gayrimenkullerle, tapu kaydında işyeri olmasına rağmen konut olarak kullanılan gayrimenkullerde KDV oranının % 18 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.